www.maraton-ladja.hr

 

 

Izvještajna skupština ULN za 2014.godinu

Dana 22.veljače u Metkoviću je održana izvještajna skupština ULN za 2014.godinu. U pvoj točci dnevnog reda predsjednik ULN Marko Marušić podnio je Izvještaj o radu udruge u 2014 god. nakon čega je isto usvojeno. Predsjednik je iznio neke činjenice o poslovanju udruge: preko žiro računa ukupno je prošlo na ulaznoj strani 577.206,88 a na izlaznoj 575.008,30 uz pozitivnu razliku od 2.198,58 kn. U usporedbi na prošlu godinu povećanje za 19.551,66 kn odnosno 3%. Od ukupnog prometa iznos od 100.415,00 kn je investiran u projekte LAĐARSKI DVORI, osnivanje tvrtke (Sukladno Zakonu o udrugama) i izradu dijelova za jedrenje lađom. Kad se navedeni uloženi iznos odbije od izlazne strane proizlazi da se kompletan cjelogodišnji rad Udruge završio sa 474.593,30 kn što je u odnosu na prethodni period (2013.) trošak organizacije i djelovanja smanjen za 80.497,87 kuna ili cca 14%.

Izvješće o radu udruge u 2014.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na financijsko izvješće za isti period. Prethodno je svim lađarskim udrugama-članovima skupštine na kontakt mail (naveden u zadnjoj prijavi za maraton lađa) dostavljen na uvid izvadak po platnom pormetu ULN. Zbog pogreške prilikom slanja isti je kasno dostavljen Nadzornom odboru na što je isti imao primjedbu i određene upite po istom te je odlukom skupštine usvojeno izvješće NO i dogovoreno da do 8.ožujka pismenim putem dostave upravi eventualne primjedbe a cijeli finacijski izvještaj dat će se na usvajanje na idućoj skupštini 15.ožujka.

Svi članovi Skupštine upoznati su sa obvezom prilagodbe statuta (ULN i vlastitih statuta temeljnih udruga) novom Zakonu o udrugama (NN 74/14) te su iste pozvane da do 8.ožujka dostave svoje prijedloge za doradu statuta a uprava ULN će pripremiti prilagodbe sukladno Zakonu o udrugama.

Na kraju je izglasan datum nove Skupštine 15.ožujka u 18 sati kada bi trebalo biti usvojen prlagođeni Statut ULN.