www.maraton-ladja.hr

 

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

 

19.12.2019.-u Metkoviću je održana izvještajna skupština Udruge lađara Neretve za 2019.godinu. Predsjednik ULN Dalibor Obradović nazočne članove skupštine upoznao je sa radom udruge u proteklom razdoblju te je prezentirano financijsko izvješće na koje nije bilo primjedbi.

Pod trećom točkom dnevnog reda raspravljalo se o promjeni Statuta koji je ranije dostavljen svim članovima skupštine na pregled i prijedloge. Skupštinari su upoznati sa predloženim izmjenama nakon čega je Statut jednoglasno usvojen. Jedna od bitnih izmjena u Statutu je da je smanjen broj članova UO sa 11 na 7.

Trogodišnji mandat uprave uskoro istječe te su raspisani novi izbori za 19.siječnja 2020.godine te od danas kreće rok za dostavu kandidature za tijela ULN. Rok za predaju kandidatura završava 14.siječnja. Više na stranici.