>> Skica neretvanske lađe

SKICA NERETVANSKE LAĐE

Da bi se bolje upoznali sa izgledom lađe, pogledajte skicu iste sa opisom dijelova.

Prednji dio lađe zove se prova, a zadnji krma. Narančastom bojom označena je kobilica, trupa ili kolomba. Zeleno su karine koje se uzdižu pod kutem, od kobilice do prove i krme, sve do vrha. Žuto je držač jarbola.

Bočni izgled lađe (iscrtkano su lukoći)

Prova i krma lađe moraju biti izdignute od bokova lađe

Kostur lađe čine lukoći. Natjecateljska lađa mora ih imati 23. Prvih 5 lukoća od prove i zadnjih 5 prema krmi su samotvorci (ili starinski kenjčići) i moraju biti od jednog komada drveta-cijeli luk, dok ostali mogu biti od dva dijela.

Presjek sprijeda:

Natjecateljski jarbol sa zastavom i startnim brojem.

Ljubičastom bojom su označeni držači nogu. Podebljana crna boja je oplata lađe a bjeli prostor između oplate, zajedno sa tankom crnom crtom je lukoć. Na dnu je narančasta kobilica. Iznad daske za jarbol nalazi se centa, daska koja ide od prove do krme (s obje strane lađe) po samom vrhu ruba lađe, tvoreći ravninu sa vrhovima lukoća i oplatom.

Lađa pred utrku...

 

 

Povratak na vrh stranice

 

 

Stara lađa, na poštanskoj marki susjedne BiH, 2001.g.

 

 

 

         

 

©  Udruga lađara Neretve